Ostatnie w tej kadencji

We środę 23. lutego odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Dzielnicy Czechów Północny. Zarząd Dzielnicy otrzymał absolutorium, ale zanim formalnie jego kadencja się skończy (co nastąpi wraz z wyborem nowego) zobowiązany będzie do wystąpienia do Urzędu Miasta z listą zadań wyznaczonych do realizacji w ramach rezerwy celowej oraz apelami do radnych w sprawie podjęcia prac nad zmianami uchwały dotyczącej diet członków rad dzielnic i władz miasta w sprawie zabezpieczenia przed dalszym brakiem wystarczającej informacji co do przedmiotu zaplanowanego referendum.Zarząd proponował rozstrzygnięcia w sprawie tzw. rezerwy celowej (dostępnej corocznie kwoty do wykorzystania w sposób wskazany przez rady dzielnic – aktualnie 150 tys. zł) już na poprzednim, styczniowym posiedzeniu. Przewodniczący Piotr Zygan poinformował wówczas, że rezerwa celowa z 2018 roku została wykorzystana w sposób następujący:
- 69.814,80 zł – wykonanie oświetlenia siłowni i tzw. „street workoutu” przy Przedszkolu Nr 75,
- 23.000,00 – budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 75,
- 5.000,00 – organizacja III edycji biegu „Czechowska Piątka”,
- 2.000,00 – wynajem zjeżdżalni „Alladyn” na festyn rodzinny,
- 5.700,00 – zakup i montaż 4 ławek przy ul. Zelwerowicza,
- 23.485,00 – zakupy dla placówek oświatowych z terenu dzielnicy.
Zaproponował też, aby w następnym roku skupić się na dokończeniu tego na co zabrakło wcześniej środków: budowie chodnika do placyku z urządzeniami  street workoutu i dokończeniu chodnika ze schodkami z drugiej strony plenerowej siłowni, łączącego już istniejące odcinki. Zarząd proponował także sfinansowanie poszerzenie skrzyżowania Żelazowej Woli / Poturzyńska. Na wniosek Arkadiusza Ligęzy, Rada zdecydowała się przełożyć rozstrzygnięcie tych kwestii na luty, po zasięgnięciu informacji o wycenie zgłoszonej przez niego propozycji dokończenia remontu ul. Zakopiańskiej.

Miesiąc okazał się jednak zbyt krótkim czasem, aby Zarząd Dróg i Mostów zdołał formalnie odpowiedzieć na zapytanie o wycenę prac. Przewodniczący Zarządu mógł w lutym przekazać jedynie otrzymaną telefonicznie szacunkową kwotę (ok. 165 tys. zł). Zgłoszono też kolejne propozycje i ostatecznie Rada ustaliła listę następującą zadań do wykonania w ramach wykorzystania rezerwy celowej, z założeniem realizacji w ustalonej kolejności, do wyczerpania dostępnej kwoty:

1. Dofinansowanie corocznego festynu (zjeżdżalnia) i biegu „Czechowska Piątka”,
2. Poszerzenie jezdni na skrzyżowaniu Żelazowej Woli/Poturzyńska,
3. Przygotowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Paderewskiego,
4. Wykonanie chodników do siłowni plenerowej obok przedszkola nr 75,
5. Remont parkingu między ulicami Harnasie, a Zelwerowicza,
6. Dokończenie remontu ulicy Zakopiańskiej,
7. Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Harnasie (okolice stacji TRAFO).

Kolejną sprawą, która wpłynęła na to,  że posiedzenie rady trwało ponad 3 godziny, była konieczność wydania opinii w kwestii zaaprobowanych przez miejską komisję zmian w statutach rad dzielnic. Kancelaria prezydenta wysłała informacje o tym 2 dni wcześniej. Zmiany okazały się głównie redakcyjne. Ubolewano, że nie zwiększą one kompetencji rad dzielnic. Zwrócono również uwagę, że wielu postulatów przedstawianych we wcześniejszych konsultacjach nie wzięto pod uwagę, czasem kontrowersyjnie to argumentując. Taką konstatację zawierać ma też opinia Rady.  
Jedną z takich nieuwzględnionych postulatów jest kwestia zmian zasad przyznawania diet. Reguluje to osobna uchwała Rady Miasta, a nie statut dzielnicy. Aktualnie otrzymują ją jedynie przewodniczący zarządów dzielnic w wysokości nieopodatkowanej kwoty minimalnego wynagrodzenia, co nie od dziś wzbudza kontrowersje. Rada zgodziła się z wnioskiem Arkadiusza Ligęzy, że należy zaapelować do Rady Miasta o podjęcie prac nad zmianą tej uchwały, skoro w konsultacjach w sprawie zmian statutów dzielnic ten element pominięto (bo urząd odpowiadał, że dotyczy to osobnej uchwały, a nie statutów).

Drugim wnioskiem o apel, jaki zyskał poparcie Rady, dotyczył sprawy referendum. Wnioskodawca, Andrzej Wróbel (okazjonalnie w składzie rady tej kadencji po opuszczeniu jej przez Marcina Bubicza, który na przełomie roku objął mandat radnego Rady Miasta, zwolniony przez Mariusza Banacha), argumentował, że mijają miesiące od ogłoszenia i wyznaczenia terminu referendum, miesiąc od uchwały Rady Miasta, a zapowiadanych informacji dotyczących przedmiotu referendum  nie widać, ani na oficjalnej stronie internetowej miasta (po użyciu wyszukiwarki znaleźć można link do plików do pobrania, a tam… jeden obrazek wyeksportowany do pdfa!), ani w mediach, ani w miejskich instytucjach. Tymczasem, do wyborów zostało 5 tygodni, a to nie jest wiele czasu, aby mieszkańcy mogli się spokojnie zapoznać z materiałami, w oparciu o które można by podjąć decyzję o tym jaką odpowiedź w referendum wybrać. Skutek jest taki, że kampania referendalna sprowadza się do kampanii reklamowej firmy zainteresowanej komercyjnie w konkretnym wyniku referendum, a trudno oczekiwać, aby podmiot działający z chęci zysku, dbał o rzeczową, obiektywną i pełną informację bezużyteczną, a co najmniej będącą utrudnieniem, dla jego działań marketingowych. Przewodniczący Zarządu poinformował co prawda o planowanym powołaniu Miejskiej Komisji Referendalnej na najbliższej sesji Rady Miasta, ale też wielu członków rady zgodziło się, że jeśli będzie ona działać tak sprawnie jak Miejska Komisja Wyborcza, to społeczna wiedza o referendum może być taka jak o wyborach do rad dzielnic, a więc daleko niezadowalająca… Ustalono więc, że wnioskodawca z przewodniczącym Zarządu ustalą treść apelu do władz miasta o przygotowanie i udostępnianie w różnych formach pomocnej dokumentacji i informacji o tym z czym wiąże się wybór określonej odpowiedzi referendalnej, jakie potencjalne korzyści lub straty dla miejskiej społeczności kryją się za każdą z nich. Apel ten miałby zostać wystosowany w imieniu Rady jeśli brakowi dostępności takich materiałów radykalnie nie zaradzi powołanie, 28 lutego, Miejskiej Komisji Referendalnej.

Posiedzenie gościnnie odbywało się w sali konferencyjnej „16-ki” - lokal Rady jest w remoncie, który powinien zakończyć się już na początku marca.