Ostatnie w tej kadencji

We środę 23. lutego odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Dzielnicy Czechów Północny. Zarząd Dzielnicy otrzymał absolutorium, ale zanim formalnie jego kadencja się skończy (co nastąpi wraz z wyborem nowego) zobowiązany będzie do wystąpienia do Urzędu Miasta z listą zadań wyznaczonych do realizacji w ramach rezerwy celowej oraz apelami do radnych w sprawie podjęcia prac nad zmianami uchwały dotyczącej diet członków rad dzielnic i władz miasta w sprawie zabezpieczenia przed dalszym brakiem wystarczającej informacji co do przedmiotu zaplanowanego referendum.

Czytaj więcej: Ostatnie w tej kadencji